تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

psn

برنامه دلجویی Sony از کاربران شبکه آنلاین خود

در روز یکشنبه , Sony اعلام کرد که بعضی از خدمات PlayStation Network در این هفته مجددا شروع به کار خواهند کرد.امروز سونی توضیحات جامع تری را برای خرابی PSN بیان کرد که نشان میدهد کدام سرویس ها شروع به کار خواهند کرد.