تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

states

توییتر و آمار و ارقام

پنج سال پیش در چنین هفته ای تیمی کوچک شروع به کار بر روی ایده ای شدند که امروز نام آن توییتر هست. اولین توییت ارسالی توسط این سرویس که تحولی در دنیای اینترنت ایجاد کرد توسط Jack Dorsey در ۲۱ مارچ ۲۰۰۶ارسال شد.