تک تودِی
فناوری های روز را با ما دنبال کنید
مرور برچسب

webdesigm

وب سایتی پر سرعت!

وقتی که صفحات وب را طراحی می کنید، باید به خاطر داشته باشید که در سمت دیگر شبکه فردی باید ابتدا آنرا دانلود کند تا بخواند. به این دلیل است که مجبورید تا جاییکه ممکن است سرعت لود صفحات خود را افزایش دهید.